Wij maken het verschil.

Grote Loef 1 / 6581 JE MALDEN / 024 360 28 73 / info@partnerpassendonderwijs.nl
>
GO

Passend Onderwijs

Elk kind verdient een passende plek in het onderwijs. Elk kind heeft recht op onderwijs dat hem uitdaagt, dat uitgaat van de mogelijkheden en als dat nodig is, rekening houdt met zijn beperking. Kinderen gaan als dat kan naar het regulier onderwijs. Zo worden ze voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Wie zijn wij?

We zijn het expertisepunt van Onderwijsgroep Punt Speciaal
Wij ontwikkelen, borgen en delen expertise voor leerlingen met beperkingen. De expertise richt zich met name op leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.

Wat doen wij?

Wij zijn gespecialiseerd in het beantwoorden van ondersteuningsvragen in het regulier en speciaal onderwijs die gaan over de consequenties van ziektebeelden en een verstandelijke of lichamelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. De consequenties kunnen invloed hebben op het functioneren van de individuele leerling, maar ook op de groep of de school. Onze specialisten hebben hun werkplek op de scholen van het samenwerkingsverband. Op die wijze kunnen ze laagdrempelig, snel en adequaat inspelen op vragen.

Passend onderwijs en speciale ondersteuning

Wij maken samen met de scholen van Onderwijsgroep Punt Speciaal deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden. De toelaatbaarheid van leerlingen wordt per samenwerkingsverband beoordeeld door de eigen Commissie van Toelaatbaarheid (CvT)

Stoornissen in het AutismeSpectrum (ASS)

Passend onderwijs betekent ook een passende plek met de passende ondersteuning voor de leerling met leer- en ontwikkelingsproblemen vanwege een Stoornis in het AutismeSpectrum (ASS).Tot 1 augustus 2014 konden scholen en leerlingen een beroep doen op de expertise vanuit het steunpunt Autisme regio Nijmegen. Met passend onderwijs is deze expertise integraal ondergebracht bij het expertisepunt van Onderwijsgroep Punt Speciaal: Partner Passend Onderwijs. Op deze pagina vindt u een overzicht van beschikbare (achtergrond-)informatie over leerlingen met ASS. Zelf kunt u door het aanklikken van de links al heel veel informatie vinden. Maar we kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt die u graag door een van onze specialisten beantwoord wilt zien. U kunt daarvoor uiteraard altijd contact met ons opnemen!

Meer PPO

We blijven samen met ZieZon zorgen voor onderwijs aan zieke leerlingen.

Met het KDCN zorgen we voor goed en passend onderwijs voor leerlingen met diabetes.

Met ZOOM IN en de Maartenskliniek zorgen we voor een snelle screening van kinderen waarvan de ontwikkeling op onverklaarbare wijze niet vanzelf verloopt.

Voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen is een speciaal curriculum ontwikkeld: de VijfWijzer.


Scholen

Partner Passend Onderwijs is het expertisepunt van deze scholen:

DE CAMBIER / TIEL

bezoek de website>>

DE KOM / DRUTEN

bezoek de website>>

MIKADO / GENNEP

bezoek de website>>

SINT MAARTENSCHOOL / NIJMEGEN

bezoek de website>>

TALITA KOEMI SCHOOL / NIJMEGEN

bezoek de website>>

WERKENRODE SCHOOL / GROESBEEK

bezoek de website>>

Inschrijven nieuwsbrief